Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2015

5268 2d76 500
Reposted fromponurypiekarz ponurypiekarz

February 15 2015

5884 9ff0 500
myslisz ze mozart nie zyje a on jednak zyje i postuje na jakims forum
Reposted fromKanister Kanister viaRapPl RapPl

January 27 2015

9861 235d 500
Reposted fromonionrings onionrings vianiggertits niggertits

January 02 2015

9246 bdc9 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaqbshtall qbshtall

December 20 2014

0800 8893 500
Reposted byponurypiekarzdotmariuszelektronowykoskossxszerlitqbshtallwilczaChlebekkrzywdaSzefosiostraonionringsgaypreachersiostrzycatfumucciamikkikfiatiHypothermiasmoke11BlueEmbassyhowghrogerthatdrink-milkatramentovvapuszkabronekcrispybonesGoletZHypothermiafularczykzycienakrawedziKerishaBloodyYukihornypigeonnukottfuelektronowygr8dizasterhighpriestesslejtekolekrimsoncontroversialvesaniaqbshtallfemaleversionofahustlaSzefoisnotcominghomerocknrollqueendonQbarxalsmoke11dotmariuszlinemaddSoulPLmontakChlebekDontTouchMyLlamayyyyyelektronowyPunkrochornypigeonoskikrochmalsaddamOsorkoniusnotnecessarilysucznikrozalkazacnymarcinhepispizowyratler

December 19 2014

December 05 2014

6232 7796
Reposted fromstanislawskrillex stanislawskrillex

November 28 2014

0693 2eb5 500
Reposted byqbshtalldotmariuszsiostraDaarox-exChlebekKanistersiostrzycakfiatimentalturtlewojtkuwykurwiajstrzepy

November 25 2014

DZIEWCZENTA ODE MNIE DLA WAS ;3

October 28 2014

October 24 2014

Wstręt do polactwa to zdrowy rozsądek, a nie zaburzenie
Reposted bystrzepy strzepy

September 03 2014

Reposted fromMrCrowling MrCrowling viaRapPl RapPl

August 28 2014

8476 f292
Reposted fromdurgriim durgriim
3831 2b34 500

August 23 2014

0221 20b5 500
Warszawa 4-4 Pamiętamy!
Never Forget!

August 09 2014

2874 b816 500
Reposted fromtuscanleather tuscanleather

August 08 2014

6224 e994 500
Reposted fromonionrings onionrings viaKanister Kanister

July 29 2014

April 17 2014

9304 1cac
Reposted fromhornypigeon hornypigeon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl